Co jest przyczyną pojawienia się grzyba na ścianie?

Grzyb/ pleśń na ścianie
autor: Thomas Anderson (CC BY 2.0)

Pojawienie się grzybów na ścianie wewnątrz domu świadczy o podniesionej wilgotności w miejscu wystąpienia. Zazwyczaj pleśń pojawia się w narożnikach ścian, w pobliżu balkonu, na poddaszu – może być to wynik przeciekania wody z zewnątrz, ale najczęściej jest to rezultat występowania w tym miejscu mostka termicznego. Dodatkowo pojawianiu się grzybów sprzyja wysoka wilgotność w pomieszczeniu.

Punkt rosy - rozwój grzybów

Tabela 1. Punkt rosy. Tabela prezentuje zestawienie temperatur i wilgotności względnej powietrza oraz punktu rosy. Typowa wilgotność względna w pomieszczeniach mieszkalnych wynosi od 50-70% dla temperatury 21 stopni C. Przy tych warunkach jeśli temperatura na ścianie będzie wynosić około 13 stopni to wykropli się na niej woda, a tym samym pojawi się możliwość rozwoju pleśni.

Prawdopodobieństwo rozwoju pleśni jest również wtedy kiedy ściana jest zakurzona i brudna. Farba oraz rodzaj tynku również ma znaczenia. Najbardziej korzystne ze względu na możliwość pojawienia się grzyba to tynki gipsowe, tynki wapienno-gipsowe oraz tynki cementowo-wapienne. Grzyb może pojawić się jeśli zawilgocenie ściany utrzymuje się około 5-6 godzin dziennie.

Aby uniknąć rozwoju grzybów, należy:

  • zliwkwidować mozliwe przecieki wody z zewnątrz,
  • zlikwidować mostek termiczny (np. docieplając ścianę od zewnątrz),
  • poprawić wentylację – obniżając tym samym wilgotność względną,
  • utrzymywać ściany w czystości.