Dom aktywny - obrazek

Dom aktywny czy dom pasywny?

Domy aktywne i domy pasywne to określenia standardów budynków (głównie domów jednorodzinnych), które powinny być projektowane i budowane w nieco odmienny sposób – tak aby osiągnąć pewne cechy, np. energooszczędność w dużo wyższym zakresie niż budynki standardowe lub energooszczędne.

Opis poszczególnych kryteriów i sposobu ich osiągania ie pomieściłby się w jednym artykule. Dlatego porównamy najważniejsze cechy.

Domy pasywne (Passive House / PassivHaus)
To takie budynki, których zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji wynosi mniej niż 15 kWh/m/rok, obliczone zgodnie z programem PHPP. Drugim kryterium jest całkowite zapotrzebowanie a energię pierwotną na wszystkie potrzeby związane z domem (ogrzewanie, wentylacja, ciepła woda użytkowa, zasilanie urządzeń pomocniczych i oświetlenie).

Domy aktywne (Active House)
Powinny spełnić szereg kryteriów w kilkustopniowej skali (mogą być domy aktywne lepsze lub gorsze). Główne obszary oceny to kryteria energetyczne, kryteria komfortu, kryteria prośrodowiskowe. O ile domy pasywne nie muszą być przyjazne dla ludzi, domy aktywne dbają o zdrowie i komfort użytkowników. Metody osiągania wymaganych parametrów są dowolne.

Domy aktywne to nowy standard nad, którym pracują od kilku lat specjaliści z różnych dziedzin i instytucji. Projekt ten jest w trakcie wdrażania, ale już dziś warto zainteresować się udową domu aktywnego – z korzyścią dla naszego portfela, zdrowia i środowiska wokół nas.