Budowa domu - płyta fundamentowa

Budowa domu krok po kroku

Jak wygląda budowa domu krok po kroku? – to często zadawane pytanie.

Chyba nie sposób opisać wszystkie działania jakie należy wykonać, aby wybudować dom. Budowa domu jest to proces wieloetapowy. Najistotniejsze etapy budowy to:

Zakup działki
Wydaje się oczywisty, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak istotny jest właściwy wybór. Jest mnóstwo kryteriów, którymi nalezy się kierować i które należy uwzględniać.
Oprócz takich oczywistych jak dostępność komunikacyjna, odległość od usług są również takie które mogą wpłynąć na energooszczędność budynku lub korzystny układ funkcjonalny. Podstawowa zasada jest taka, że najkorzystniejsza działka jest taka która ma zjazd od strony północnej, natomiast przyszły ogród od strony południowej.

Pozwolenie na budowę
Aby móc przystąpić do budowy wymarzonego domu, musimy wcześniej uzyskać pozwolenie na budowę. Niektóre budynki nie wymagają pozwolenie na budowę – wystarczy zgłoszenie zamiaru budowy. Niestety są to obiekty małe np. budynki gospodarcze o powierzchni nie przekraczającej 25m2. Lista obiektów, które sa zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia znajduje się w artykule 29 Prawa budowlanego.
Aby uzyskać pozwolenie na budowę musimy mieć opracowany projekt budowlany domu, który można zamówić u uprawnionego architekta. Aby mógł on wykonać projekt będzie potrzebować wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub (jeśli nie ma na danym terenie MPZP) uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy. W tych dokumentach sa określone główne parametry przyszłego domu, np. nieprzekraczalna powierzchnia, wysokość, kąt dachu itp.

Budowa domu
Po uprawomocnieniu się Decyzji o pozwoleniu na budowę (zazwyczaj 14 dni) i po zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, z przygotowanym dziennikiem budowy możemy rozpoczynać budowę. Zazwyczaj rozpoczyna się ona od geodezyjnego wytyczenia lokalizacji przyszłego budynku na działce. Kolejnymi krokami to wykonanie fundamentów, murowanie ścian oraz wykonanie stropów, schodów i na koniec dachu. Wykonanie konstrukcji dachu oraz jego pokrycia jest zazwyczaj momentem zakończenia prac stanu surowego.

Instalacje, prace montażowe, wykończenie
Kolejnym krokiem jest wykonanie instalacji wewnętrznych oraz ich sprawdzenie i odbiór. Po tym etapie można przystępować do wykonywania wylewek podłóg i tynkowania. Prace montażowe rozpoczyna się od wewnątrz – po zamontowaniu okien i drzwi. Te prace można wykonywać zimą.

Zakończenie budowy
O zakończeniu budowy należy zawiadomić nadzór budowlany. Jeśli nadzór nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 21 dni – dom zostaje odebrany i można w nim zamieszkać. Pozostaje nam przeprowadzka. Najlepiej na kilka tygodni wcześniej przeprowadzić rozruch instalacji (ogrzewania, wentylacji).